Ořechov

Název obce poukazuje na hojný výskyt keře lísky v okolí. Jména tratí jsou např. Díly, Pod Brankou, Pasíčka, Královské. Jméno poslední tratě je spojené s prvním připomínaným Novákem v Ořechově - Wondrou, když roku 1608 dostal do užívání za poplatek 12 grošů louky - 3,5 jitra a 1 provazec (urbář telečského panství 1590). Moje rodina dodneška vlastní část těchto pozemků.