Historie rodu

Vejmělek nebo Šafránek?

Kde začít? Říká se začít od Adama. Já začínám Tomášem Šafránkem alias Vejmělkem. Ten přichází do Nevcehle na grunt, kde hospodařil Ondřej Vejmělek se svou ženou Salomenou. Jak se dostal na zdejší grunt, to zatím nevím. Odpověď by se možná mohla najít v pozemkových knihách, kde by změna hospodářů na gruntě mohla být zaznamenána. Tomáš se roku 1731  žení s Dorotou Klatovou ze Sedlejova a ihned poté se již objevuje v Nevcehli a začíná si říkat Vejmělek. Možná zde existoval příbuzenský vztah mezi rodinou Vejmělků a Šafránků nebo je také možné, že vrchnost sem Tomáše dosadila, protože jsem nenašla žádného mužského potomka Ondřeje Vejmělka (lánový rejstřík - odkazuje na Havla Vejmělka stránka 41).

Historie rodiny začíná v Urbanově. Tomáš byl synem Jiljího nebo také Jílka Šafránka. Jílek je uveden v lánovém rejstříku, stejně jako předtím jeho otec Štěpán Šafránek (lánový rejstřík - stránka 96). U Jílka jsem dohledala dva syny. Již řečeného Tomáše a dále Jiřího. A jak sem později zjistila, oba se stali mými přímými předky. Tomáš je přímý předek mého pradědečka Jana Vejmělka a Jiří je zase přímý předek mé prababičky Kateřiny Vejmělkové rozené Šafránkové, jeho manželky. Jiří se narodil kolem roku 1670 a umírá v Urbanově 1739. Se manželkou Alžbětou měli dva syny - Antonína (někdy je uváděný jako Jan), narozený asi 1695 - 1736 a Bartoloměje narozený asi 1711 - 1734. Antonín se žení 1725 s Kateřinou Doležalovou ze Sedlejova. Narodilo se jim celkem šest dětí - Mariana, Matěj, Adam, Štěpán, Markéta a Jan.

Jan je můj přímý předek (1735 - 1820). Roku 1764 se žení s Uršulou Procházkovou ze Sedlejova. Od této chvíle začínají existovat tři souběžné linie rodu. Jedna linie rodiny Šafránkových dál žije v Urbanově = Urbanovská, další linie pokračuje v Sedlejově = Sedlejovská a třetí v Nevcehli = Vejmělkovská. Historie Šafránků ze Sedlejova se odehrává na gruntě číslo popisné pět.

Janovi a Uršule se v rozmezí let 1767 - 1782 narodilo šest dětí - Matěj, Tomáš, Mariana, Martin, František a Mariana. Uršula umírá roku 1794 na úplavici. Můj přímý předek z těchto potomků je Matěj - narozený roku 1767 v Urbanově. Zemřel v Sedlejově roku 1806 na tyfus. Zajímavostí je, že jako rychtář Sedlejova spolupodepsal zakládací listinu školy v Urbanově, která dodnes existuje. V roce 1785 se oženil s Kateřinou Pospíchalovou z Ořechova. V rodině bylo pět dětí - Uršula, Anežka, Josef, Marie Anna a Terezie. Můj přímý předek z těchto potomků je Josef - narozený 1791. Josef umírá 1860 na souchotiny. Manželství s Marií Pejčochovou z Volevčic (sňatek 1815) je obdařeno devíti dětmi - Josef, Marie, Anna, Rosalie, Terezie, Matěj, Barbora a František. Grunt dědí jeho syn Matěj.

Matěj narozený roku 1828 je můj prapradědeček. Jeho ženou se v roce 1855 stává Marie Dvořáková ze Žatce. Marie se narodila ve Staré Říši roku 1835 a zemřela po těžkém porodu o Vánocích roku 1867 spolu s dcerkou Anežkou. S Matějem měli dohromady osm dětí - Marii Annu, Antonína, Antonii, Františku, Kateřinu, další Kateřinu mou prababičku, Františka a již zmíněnou Anežku. Matěj dožil svůj život u své dcery Kateřiny provdané Vejmělkové v Nevcehli na čísle 52. Umírá roku 1902. Moje prababička Kateřina neměla snadný život. Narodila se o Vánocích roku 1865. O maminku přichází ve dvou letech. Poté žije v Žatci u prarodičů - Dvořákovi. V roce 1872 umírá její dědeček František Dvořák. Zdejšího gruntu se ujímá její strýc Martin Krejčí, který se oženil se sestrou její matky Annou. Ta ale rovněž  po těžkém porodu roku 1876 umírá . Strýc se poté opět v roce 1876 oženil a přivádí na grunt novou manželku. Někdy v této době spolu s babičkou odcházejí do Nevcehle. Žije zde dcera Marie Dvořákové a zároveň teta mé prababičky Antonie Kamaritová rozená Dvořáková. Nějakou dobu prababička žije na čísle 15. Pracuje jako služka. Za mého pradědečka Jana Vejmělka se provdá 10. 5. 1887. Umírá v Nevcehli 52 - 12.4.1946. Mají spolu sedm dětí. Šest dětí se dožije dospělosti. Tři synové a tři dcery - Jan, František, Josef, Marie, Anna a Božena (moje babička). Všichni tři synové bojují v první světové válce. František umírá v říjnu 1914 na následky zranění v Krakově - pevnostní nemocnice.  Josef je roku 1917 těžce zraněn na Pijávě a poté je částečně invalidní. Božena Vejmělková - má babička  se roku 1934 provdá za Ludvíka Nováka z Ořechova.

A nyní je čas vrátit se k mému pradědečkovi Janovi Vejmělkovi. Obě linie Vejmělkovská z Nevcehle a Šafránků ze Sedlejova se propojili díky mému pradědečkovi Janovi Vejmělkovi a prababičce Kateřině rozené Šafránkové. A cesta se může uzavřít opět u Tomáše Vejmělka dříve Šafránka a tedy i Jílka a Štěpána Śafránkových.

Můj pradědeček Jan Vejmělek se narodil v Nevcehli čp. 49 - 1. 2. 1863. Pravděpodobně se vyučil bednářem. Zemřel také v Nevcehli čp. 59 - 23. 11. 1928. Jeho rodiči byli Jan Vejmělek narozený v Nevcehli čp. 12 - 20. 5. 1832 a Kateřina Novotná, rovněž narozená v Nevcehli čp. 24 - 16. 11. 1829. Svatba se konala až po narození dcery Marie 1.2. 1858.  Jan byl nádeníkem a poté cestářem. Zemřel v Nevcehli čp. 25 - 24. 10. 1901 na zánět průdušek. Kateřina se dožila 80 let a zemřela v Nevcehli 22.6. 1909. Mimo již zmíněnou Marii a mého pradědečka Jana se jim narodilo dalších šest dětí - Kateřina, Františka, další Kateřina, Antonín, Alois a Josef.

Jan Vejmělek (1832-1901) byl synem Jakuba Vejmělka - narozeného v Nevcehli čp. 12, 14. 7. 1803. Jakub patřil mezi větší hospodáře v Nevcehli. Je uváděn jako ¾ láník. 4. 11. 1827 se oženil s Marií Pospíchalovou z Urbanova čp. 1. Zemřel na souchotiny, což byla v této době poměrně častá příčina úmrtí. Datum jeho smrti je 2. srpna 1881. V manželství s Marií Pospíchalovou se narodilo celkem devět dětí včetně mého prapradědečka Jana Vejmělka. Jména ostatních dětí jsou Marie Anna, Anna, Kateřina, František, Terezie, František, Václav a Tomáš.

Jakub měl otce Josefa - narozeného v Nevcehli 3. 3. 1767. Zemřel v Nevcehli na čp. 12, příčinou byly opět souchotiny - 10. 6. 1832. Josefa oženili s Rosalií Nechvátalovou z Olšan čp. 17. Svatba se konala ve Staré Říši 6. 11. 1796. Josef byl ¾ láník a patřil rovněž k větším sedlákům. Dětí se jim narodilo šest - Mariana, Jakub, Kateřina, Anežka, Rosalie a Anna.

Otcem Josefa byl rovněž Josef. Tento Josef se narodil v Nevcehli 27.2 1732 již nahoře zmíněnému Tomáši Vejmělkovi dříve Šafránkovi. Josef umírá mladý 13.12 1766 a jeho syn Josef se narodil 3.3 1767 jako pohrobek. Oženil se s Marianou Zažímalovou z Mysliboře - 13. 1. 1760. Během krátkého manželství se jim narodily čtyři děti - Petr, Marie Anna, Kateřina a již uváděný Josef.

Jak již bylo zmíněno otcem Josefa byl Tomáš Vejmělek dříve Šafránek. Ten pochází z Urbanova, jak jsem se zmínila je synem Jílka (Jiljího) Šafránka. Narodil se někdy kolem roku 1700. V roce 1731 se žení s Dorotou Klatovou ze Sedlejova. Možná, že už v této době žil v Nevcehli na gruntě Vejmělkových. U prvních narozených dětí je uváděn Ssafranek alias Wegmielek nebo Safranek nunc Wegmielek, poté už jenom jako Vejmělek. S Dorotou zplodili celkem 11 potomků. A zde se začínají větve Vejmělků z Nevcehle. Narodilo se dohromady osm synů a tři dcery. První byl Josef (1732) to je můj předek. Tato větev žila v Nevcehli. Další syn Antonín zemřel jako dítě (1735). Následuje Vavřinec (1736 - 1799). Ten se oženil s Uršulou Pospíchalovou. Většinu života prožil v Nevcehli. Umírá ale v Pavlově na čp. 76, jeho syn Ondřej se oženil s Anežkou Klikovou z Pavlova.

Dalším synem Tomáše byl Vít, který ale rovněž umírá v dětském věku. Dospělosti se ale dožil další syn Matěj (1740 - 1801). Matěj se oženil s vdovou Rosinou Neradovou. Narodil se jim pouze jeden syn František. Tento František se žení s Marií Anderlovou z Pavlova. Rodina poté žije nejdříve v Bezděkově čp. 6 a potom se objevuje v Pavlově na čp. 26 - větev Vejmělků v Pavlově. Potomci Františka najdeme též  v Třešti.

Dalším synem Tomáše je Bartoloměj (1742 - 1795). Bartoloměj se oženil s Johanou Nováčkovou z Mysliboře. Žije v Mysliboři. Jeho děti jméno Vejmělek rozšíří do Řásné, Brtničky, Hrutova , Žatce a Stranné. Historií rodu Vejmělků se také zabývají právě potomci Bartoloměje Vejmělka. Jsou to pan Jaroslav Vokoun, který žije na Slovensku v Bernolakove (https://korene.webnode.sk/). Dále je to pan Oumara.

Předposledním synem Tomáše je Jiří (1744 -1744). Posledním synem je Řehoř (1746 -1812). Manželkou Řehoře byla Kateřina Vokřínková, s níž se žení 23.11 1783. Příčinou smrti Řehoře byly časté souchotiny. Rodina žije rovněž v Nevcehli.

Jména dcer Tomáše Vejmělka jsou Anna Marie, Mariana a Markéta.

Sám Tomáš Vejmělek umírá v Nevcehli čp. 12 - 22.4. 1773. Jeho maželka Dorota jej přežívá o devět let a umírá 12. 7. 1782 také v Nevcehli.

Stručně jsem se pokusila popsat historii rodiny, a jak se navzájem propojili Vejmělci a Šafránci nebo je lépe napsat Šafránci a Vejmělci? Oba rody mají společné prapředky Jílka Šafránka a jeho otce Štěpána.Moji přímí předci - rod Nováků Ořechov