Název vesnice odkazuje na Moravskou Dyji, která protéká nedaleko. Hovorový název Dejc. Leží nedaleko Telče. Ves byla založena jako okrouhlice - vchodům (vjezdům) do ní se dodnes říká Horní a Dolní brána. Uprostřed návsi je kaplička zasvěcená Panně Marii. U ,,Dolní brány " se nachází boží muka z roku 1693. Směrem k Dyjičce je zděná studánka s léčivou vodou, která prý pomáhá při očních nemocech.