Panští myslivci

Jak se stal člověk panským myslivcem? Nejprve musel mít povolení od vrchnosti. Tři roky se učil u panského myslivce. Musel umět poznat stopy zvěře, stavět sítě, naučit se líčit železa a v některých místech také líčit vlčí jámy. Pojem myslivec dnes spíše vystihuje pojmenování revírník nebo polesný. Museli výborně znát svěřený revír. Pokud se chtěl myslivec oženit, musel čekat do té doby, až se na panství  uvolní myslivna. Často se stávalo, že se myslivec oženil až ve zralém věku okolo čtyřicítky. Jeden můj předek byl myslivcem na hradě Roštejn u Telče. Narodily se tu jeho tři děti a on sám tu v roce 1739 umírá. Jmenoval se František Entzgraber (1686 -1739).

hrad Roštejn
hrad Roštejn