Urbanov

Farností spadaly vesnice mých předků pod farnost v Urbanově. V kostele Svatého Jana Křtitele se odbývaly jejich křtiny, svatby a pohřby. Samotná fara se připomíná již v roce 1355. Matriky začínaly  rokem 1637. Nejstarší se  bohužel nedochovaly - shořely při požáru  - máme záznamy od roku 1723. Historie školy, která dodnes existuje, začíná v roce 1788. Zakládací protokol podepsali i někteří mí předkové - Antonín Novák, Vojtěch Komzák a Tomáš Pospíchal. Jméno vesnice je odvozeno od vlastního jména Urban.