Zaměstnání předků

Sedláci (celoláníci, pololáníci, čtvrtláníci a zahradníci)

okolo Rozsiček
okolo Rozsiček

Většina mých předků se živila zemědělstvím. Někteří měli štěstí a zdědili grunt, někteří na něm žili a pomáhali.  Ostatní, pro které tu nezbylo místo, museli hledat obživu jinde. Život na vsi nebyl jednoduchý, šel po staletí stejně. Muži pracovali na polích, ženy měly na starosti dům (což obnášelo péči o domácnost, děti, zahradu a dobytek). Do práce na hospodářství se už od nejútlejšího věku zapojovaly malé děti. Žilo zde vedle sebe několik generací. Lidé žili v souladu s přírodou, neboť se řídili heslem ,, To, co dělám, dělám pro budoucí generace".

Lánový rejstřík byl na Moravě totéž co berní rula v Čechách. Jedná se o soupis poddaných, poddanských  usedlostí a pozemků z nichž se platila tzv. berně nebo kontribuce. Byl napsán dvakrát, protože první byl nepřesný. Císař chtěl zmapovat skutečný stav půdy a co nejpřesněji určit daňové zatížení obyvatel. Díky lánovému rejstříku se můžeme dozvědět jména předků, kteří jsou zde uvedeni a jakou výměru obhospodařovali.

Jména majitelů a výměra, kterou obhospodařovali moji předkové v době lánového rejstříku

Povinnosti poddaných telečského panství


Povinnosti poddaných telečského panství