Zedníci

Pradědeček František Novák se vyučil zedníkem. Zednickému řemeslu se vyučil i prastrýc Cyril. Zedníkem se učil i další prastrýc František. Ten ale po vojně nastupuje k četnictvu. Na své řemeslo byli patřičně hrdí, jak dokládá monogram jména Františka Nováka na střeše jeho domu. Však se také domu, kde Novákovi bydleli, říkalo ,, U Zedníků".

pradědeček František Novák u chalupy, kterou si sám postavil
pradědeček František Novák u chalupy, kterou si sám postavil